Buradasınız

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 11) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 11) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

31/12/2018 tarih ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğinde (Seri: B Sıra No: 11) 27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesiyle 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 4 üncü madde kapsamında; araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden 2/11/2016 tarihi (bu tarih dâhil) ile 31/12/2018 tarihleri (bu tarih dâhil) arasında geçilmesi nedeniyle 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hakkında idari para cezası verilmesi gereken/verilen kişiler hakkında yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.